717 (326) 2005-08-12 - 2005-08-18

Podziękowania

Centrum Kultury w Gdyni, współorganizator II Pomorskich Dni Kultury Etnicznej składa podziękowania firmom: Invest Komfort S.A., "Coca -cola" Polska Sp. z o.o. z Gdyni, "Lonza- Nata" Sp. za pomoc przy organizacji imprezy.
***
Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych w Gdyni serdecznie dziękuje Dorocie Herczuk, właścicielce cukierni „Luwr” w Gdyni za pomoc przy organizacji spływu kajakowego dla rodzin wielodzietnych z Gdyni.