717 (326) 2005-08-12 - 2005-08-18

Złomowiska dla aut

Oto wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, posiadające pozwolenie wydane przez Wojewodę Pomorskiego, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji: - Firma P.H.U. „Jarblach”, Jarosław Konkel, Żukowo, ul. Witosa 2. tel. (058) 681 81 05, - Firma Punkt Skupu Surowców Wtórnych, Kazimierz Bandzmer, Lębork, ul. Pionierów 13, tel. (059) 862 31 77, - Przedsiębiorstwo PKS Człuchów, Spółka z o.o. w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 6, tel. (059) 834 22 44.
Na terenie województwa pomorskiego jest również jeden punkt zbierania pojazdów: Skup Surowców Wtórnych „Kruk”, Lidia Formela w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, tel. (058) 673 73 95.
Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zobowiązany jest do: przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji, posiadających cechy identyfikacyjne, unieważnienia dowodów rejestracyjnych, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych, wydawania zaświadczeń o demontażu pojazdów.
Zaświadczenie o demontażu pojazdu stanowi podstawę do wyrejesrowania pojazdu, zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U z 2005 r. Nr 108, poz. 908).