718 (327) 2005-08-19 - 2005-08-25

Dla przedszkolaków

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym we współpracy z dyrektorami Przedszkoli Samorządowych nr 7, 13, 27, 29, 35, 44 uprzejmie informuje, że pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2005/2006 w ramach programu "Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy" odbędzie się 3.09.05 w godz. 9.00- 14.00 w Przedszkolu Samorządowym nr 7 przy ul. Władysława IV 56. Jest to spotkanie dla dzieci w wieku 3 – 5 lat nie uczęszczających jeszcze do przedszkola. W programie: zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, pomoc specjalistów, spotkanie z logopedą, psychologiem, terapeutami. Zajęcia są bezpłatne. Program jest realizowany z budżetu gminy.