718 (327) 2005-08-19 - 2005-08-25

Spotkanie oficerów

W tym roku przypada 50 – rocznica promocji absolwentów Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW). Z tej okazji 10 września br. odbędzie się jubileuszowe spotkanie koleżeńskie absolwentów OSMW promowanych do stopnia oficerskiego w 1955 roku. Do udziału w tym spotkaniu organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych kolegów wraz z rodzinami.
Dodatkowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP, w Klubie „Riwiera”, ul. Zwiawszy Czarnego 1, tel. 626 30 94, w drugi wtorek miesiąca w godz. 16.00 – 18.00.