718 (327) 2005-08-19 - 2005-08-25

Zapisy do...

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zjednoczonej Europy przyul. Strażackiej 15, prowadzi nabór uzupełniający do kl. O i drugiej klasy I, a także do klas IV-VI. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. 624 05 09 oraz na stronie internetowej: www.pssp.gla.edu.pl.
Podania przyjmowane są do 31 sierpnia br.
w godz. 8.00 - 14.00 wsekretariacie szkoły.
***
Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego przy ul. Energetyków 13 a (tel. 621 66 13 ) prowadzi rekrutację uczniów i słuchaczy do następujących szkół:
- dziennej Szkoły Policealnej Nr 1 w zawodzie technik informatyk - dla absolwentów liceum ogólnokształcącego,
- zaocznej Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa okrętowego (słuchacze w ramach zajęć edukacyjnych otrzymują uprawnienia monterskie oraz nabywają umiejętności potrzebnych do pracy w przemyśle okrętowym w Polsce i za granicą),
- Technikum Budowy Okrętów (wieczorowego) - w zawodach technik budownictwa okrętowego i technik mechanik - naprawa i obsługa pojazdów samochodowych dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 (wieczorowej) dla dorosłych - w zawodzie ślusarz dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum.
***
Kolegium Miejskie Szkoła Policealna Nr 10 dla Dorosłych przy ul. Raduńskiej 21 w roku szkolnym 2005/2006 ogłasza nabór absolwentów szkół średnich w do pierwszej klasy w systemie stacjonarnym i zaocznym w zawodzie technik informatyk i technik rachunkowości. Nauka jest bezpłatna i trwa cztery semestry.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 8.00 -16.00, wtorki i czwartki w godz.8.00 – 18.00 tel / fax 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl
***
Kolegium Miejskie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ul. Raduńskiej 21 ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2005/2006 do pierwszej klasy 3-letniego liceum na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (dziennym, wieczorowym) i zaocznym. Nauka jest bezpłatna i trwa sześć semestrów.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 8.00-16.00, wtorki i czwartki w godz.8.00 – 18.00 tel / fax 623 04 52, e-mail kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl.
Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w klasach II, III.
W systemie wieczorowym można też ukończyć L.O dla Dorosłych 4 letnie (na podbudowie dawnej 8 - kl. Szkoły Podstawowej) w klasie IV ).
***
Kolegium Miejskie II Liceum Uzupełniające dla Dorosłych przy ul. Raduńskiej 21 ogłasza nabór kandydatów na rok szkolny 2005/2006 do pierwszej klasy 2-letniego liceum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej (2-letniej) w systemie stacjonarnym. Nauka jest bezpłatna i trwa cztery semestry.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w poniedziałki, środy i piątki
w godz. 8.00 – 16.00, wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 18.00 tel / fax 623 04 52, e-mail: kolegiummiejskiewgdyni@neostrada.pl.
***
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych przy ul. Orłowskiej 57 prowadzi nabór do dwuletnich szkół policealnych: Policealnego Studium Administracyjno – Ekonomicznego w systemie dziennym (nauka bezpłatna) oraz Policealnej Szkoły Administracyjno - Ekonomicznej w systemie zaocznym (nauka bezpłatna).
Przyjęć kandydatów dokonuje się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Istnieje możliwość wyboru specjalizacji księgowy. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły: tel. 624 82 86 oraz na stronie internetowej: www.zsae.int.pl.
***
Klub "ALPAT" Gdynia zaprasza dziewczęta
i chłopców we wszystkich kategoriach wiekowych na treningi piłki siatkowej. W czasie wakacji zapisy prowadzone są podczas turniejów siatkówki plażowej organizowanych na plaży Śródmieście:
w poniedziałki o godz. 10.00 i wtorki o godz. 12.00.
***
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im Bandery Polskiej przy ul. Śmidowicza 49, tel. 625 38 59 ogłasza nabór do szkół dla dorosłych: Technikum Uzupełniającego Nr 3 kształcącego w zawodzie technik mechanik i technik handlowiec, Zasadniczej Szkoły Zawodowej – klasa wielozawodowa, dwuletniej Szkoły Policealnej kształcącej technika handlowca.
Istnieje możliwość uzupełnienia wykształcenia w klasach II i III w 4-letnim technikum w zawodzie technik mechanik na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum.
***
Zespół Szkół Medycznych przy ul. Żeromskiego 31 przyjmuje chętnych do nauki następujących wydziałach policealnych, kształcących w zawodach: ratownik medyczny, dietetyk, technik masażysta i opiekunka środowiskowa. Nauka jest bezpłatna. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 620 81 17, www.msz.vti.pl.
Podania przyjmowane są do 23 sierpnia br.
w godz. 9.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły.
***
Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Tetmajera 65, tel. 622 26 24, 622 08 22 przyjmuje zapisy na rok szkolny 2005/2006 do Technikum Uzupełniającego, trzyletniego, po Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach (technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik handlowiec).
Kierownictwo internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca dla uczniów szkół gdyńskich. Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie kierownik internatu ZSB, tel. 622 17 42.
***
Towarzystwo Polsko – Niemieckie przy ul. Świętojańskiej 132, tel. 620 06 51 przyjmuje zapisy na kursy j. niemieckiego, w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 – 16.00. Początek zajęć 12 września br.
***
Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej, Oddział w Gdyni informuje, ż od 22 sierpnia br.
w godz. 16.00 – 19.00 rozpoczyna zapisy na kursy j. francuskiego, na wszystkich poziomach zaawansowania, w nowej siedzibie przy ul. Starowiejskiej 54/4, II piętro, dojazd od strony dworca PKP, tel. 621 91 15. Ponadto istnieje możliwość organizacji kursów j. włoskiego. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie Towarzystwa w godz. 16.00 – 19.00.