Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
719 (328) 2005-08-26 - 2005-09-01

Pomóżmy encyklopedii

Autorzy Encyklopedii Gdyni poszukują odpowiedzi na pytanie gdzie w pierwszych latach powojennych znajdowały się w Gdyni letnie rezydencje marszałka Roli-Żymierskiego i prezydenta Bolesława Biureta. Renowacja i stała konserwacja ogrodów przy tych rezydencjach należała do obowiązków Plantacji Miejskich. Na informacje te czeka Małgorzata Sokołowska, tel. 622 69 60, 0 501 025 450, e-mail encyklopedia@autograf.pl, adres do korespondencji 81-474 Gdynia, ul. Ruchu Oporu 11.

ikona