719 (328) 2005-08-26 - 2005-09-01

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Wzg. Św. Maksymiliana przy ul. Legionów 67 informuje, że Klub Integracyjny „Od Seniora Do Juniora Wzgórze” zaprasza mieszkańców 12 września br. o godz. 15.00 do Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka. Odbędzie się tam spotkanie z misjonarzem Janem Łemnickim, franciszkaninem prowadzącym Sekretariat Prowincjonalny ds. Misji – Franciszkanie.
Temat spotkania: „Misje franciszkańskie
w Afryce i Ameryce Południowej”. Prelekcja będzie ilustrowana slajdami i filmem.
***
Rada Dzielnicy Pogórze informuje, że 31.08.2005 r. w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Steyera 2, dyżur pełni wiceprzewodniczący Zarządu
Dzielnicy Pogórze Andrzej Wojewoda.

ikona