721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Dotacje gminy

Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 10702/05/IV/0 z dn. 29.08.2005 r. przyznał Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Promocji Zdrowia „Serca Sercom” dotację w wysokości 20.000 zł w 2005r. i 80.000 zł w 2006r. w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia: Prewencja wtórna dla pacjentów po ostrych incydentach sercowo-naczyniowych z terminem realizacji od 01.10.2005r. do 31.12.2006r.
***
Prezydent Miasta Gdyni w Zarządzeniu Nr 10700/05/IV/0 z dn.29.08.2005 r. przyznał dotacje w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki uzależnień: Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w rejonach: Dąbrowa
( w terminie 01.10.2005-30.06.2007) Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Rodzin „Otwarte Drzwi” i w rejonie Grabówek ( w terminie 01.09.2005.-30.06.2007r.) Gdyńskiemu Stowarzyszeniu „Familia” Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania objętego ogłaszanym konkursem wynosi: dla świetlicy na Dąbrowie - 32.964 zł w 2005r., 124.556 zł w 2006r., 63.338 zł w 2007r.; dla świetlicy na Grabówku - 23.800 zł w 2005r., 71.601 zł w 2006r., 36.966 zł w 2007r.