721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Oferta Fundacji Gospodarczej

Fundacja Gospodarcza jest agencją pośrednictwa pracy, posiadającą Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy, numer 1283/la. Fundacja nieodpłatnie kojarzy pracodawców i pracowników - absolwentów szkoleń Fundacji.
W ramach projektu Phare 2002 Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Pomorskie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Fundacja szkoli osoby bezrobotne i zagrożone bezrobociem w następujących zawodach: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, pracownik biurowy, pracownik biurowy z podstawami języka angielskiego, kucharz, recepcjonista z podstawami języka angielskiego, monter stolarki okiennej i płyt gipsowo kartonowych , racownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego i komputera, bukieciarz, pracownik ds. kadrowych i płacowych, glazurnik posadzkarz. Każde szkolenie jest zarówno praktyczne jak i teoretyczne. Absolwenci szkoleń uczestniczyli w spotkaniach z doradcą zawodowym, na których określano ich predyspozycje zawodowe pod kątem wykonywania konkretnego zawodu. Fundacja zaprasza do współpracy i do przedstawiania swoich ofert pracy. Kontakt: Sylwia Krysa doradcy@fungo.com.pl