721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Po wakacjach - nauka...

Rozpoczął się nowy rok szkolny. W Gdyni uczy się 34 915 uczniów, w tym - 14 724 w szkołach podstawowych, 8 103 w gimnazjach, 6 473 w liceach ogólnokształcących, oraz 6 612 uczniów w szkołach zawodowych średnich i zasadniczych. Jest to o 1970 uczniów mniej niż w roku minionym. W gdyńskich szkołach pracuje 3200 nauczycieli.
Trwa jeszcze nabór do szkół policealnych.
W ubiegłym roku szkolnym gdyńskie placówki odniosły wiele sukcesów: otrzymaliśmy najwyższą w okręgu średnią ze sprawdzianu szóstoklasistów - 32,3 (okręg 29 p), najwyższą
w okręgu średnią z egzaminów - część humanistyczna 36,28 (okręg 32,77p), matematyczno - przyrodnicza - 28,37 (okręg 24,08 p.), dobre wyniki matury: procent uczniów, którzy zdali maturę jest wyższy niż w kraju, okręgu i województwie (87,9) średnia punktów z języka polskiego, j. angielskiego, matematyki i historii jest wyższa niż średnia w kraju, okręgu i województwie.