721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Punkt konsultacyjny

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2 A zaprasza rodziców i wychowawców (pedagogów) oraz dzieci i młodzież do punktu doradczo-konsultacyjnego w piątki w godzinach 13.30-16.30.
Celem punktu jest:
- udzielanie wsparcia psychologicznego osobom współuzależnionym,
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, małżeńskich,
- dostarczenie informacji o możliwościach pomocy rodzinie z problemem alkoholowym,
- wspieranie w wychowywaniu dzieci i młodzieży oraz rozwiązywanie doraźnych problemów.
Konsultacje są bezpłatne. Informacje: piątek godz. 13.30-16.30,
tel. 621 61 35.