721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Szkoła dla rodziców

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni zaprasza do udziału w zajęciach edukacyjno - rozwojowych - „ Szkole dla rodziców”. Zajęcia przeznaczone są dla rodziców, wychowawców, którzy mają trudności z dziećmi bądź chcą ich uniknąć. Cykl będzie obejmował cztery dwudniowe spotkania warsztatowe. Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu (piątek, sobota). Każde spotkanie to oddzielny warsztat. Tematy poszczególnych spotkań to: Rozpoznawanie potrzeb psychicznych dziecka i nawiązywanie efektywnej współpracy; Konstruktywne stosowanie kar i pochwał, Opanowanie asertywnych technik komunikacji z dzieckiem, Wspieranie procesu usamodzielniania się uwalnianie dzieci z destrukcyjnych ról.
Na pierwsze zajęcia zapraszamy 23.09.05 r (piątek) o godz. 17.00 i 24.09.05 r o godz.9.00 (sobota) do LO Nr 9 przy ul. Żeromskiego 31. Zajęcia są bezpłatne!