721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Uwaga, seniorzy!

Centrum Aktywności Seniora przeprowadza zapisy na
Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku., które odbędą się w dwóch terminach: I - od 12-16 września br. od 9.00 – 16.00 dla kontynuujących studia, II - od 19-23 września br. od 9.00 – 16.00 dla nowych chętnych na GUTW. Miejscem zapisów będzie docelowa siedziba CAS - lokal po zlikwidowanym przedszkolu przy ul. 3 Maja 27-31. Warunkiem koniecznym przy I terminie zapisów jest okazanie indeksu z uregulowanymi wpisami, dowodu tożsamości, dokonanie na miejscu opłaty semestralnej w wysokości 20 zł i wypełnienie ankiety GUTW. Przy II terminie zapisów, obok wspomnianych warunków jak okazanie dowodu osobistego, opłaty semestralnej oraz wypełnienie Ankiety, należy pamiętać, iż seniorem uprawnionym do studiów na GUTW jest osoba, która ukończyła 60 lat - kobieta i mężczyzna - 65 lat.
***
Fundacja "Senectus" w ramach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza seniorów (panie 60+, panowie 65+) na warsztaty plastyczne "Artystyczna Jesień", które odbędą się od 1.10.05 r. do 31.01.06 r. w Gdyni Orłowie. Zapisy tylko pod numerem telefonu 661 55 38 w dniach: 12-13 września w godzinach 15.00-17.00 oraz 14-16 września w godzinach 14.00-16.00.