721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Zapłać podatek transportowy!

Wydział Dochodów przypomina o zbliżającym się terminie zapłaty drugiej raty podatku od środków transportowych, który upływa 15 września 2005 roku. Brak wpłaty drugiej raty do tego dnia skutkował będzie naliczeniem odsetek od zaległości podatkowych i wszczęciem egzekucji administracyjnej.