723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

Do sprzedających napoje alkoholowe !

W dniu 30 września 2005r. mija termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005r. Kopie dowodów wpłaty należy przedłożyć w pokoju 219 Urzędu Miasta.

ikona