723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

Dyżury radnych

Rada Dzielnicy Redłowo informuje o dyżurach radnych. Oto harmonogram: Maria Zarzecka - Kowalska, Barbara Kwiatkowska - 26.09.2005r. w godz. 11.00-13.00, Włodzimierz Walczykowski - 28.09.2005 r. w godz. 10.00-11.00, Artur Delke 4. - 10.2005 r. w godz. 16.00 - 17.00.
***
Rada Dzielnicy Kamienna Góra po przerwie wakacyjnej wznawia dyżury radnych, w poniedziałki w godz. 17.00-18.00. Oto harmonogram dyżurów: 26.09 – J. Niwińska-Płocka, 3.10 –
Ł. Marzec.

ikona