723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

Międzynarodowe Forum Gospodarcze

W dniach 22 – 23 września br. odbywa się w Gdyni Międzynarodowe Forum Gospodarcze. Biorą w nim udział przedstawiciele największych przedsiębiorstw regionu i Polski, reprezentanci banków oraz instytucji finansowych, wybitni eksperci i zainteresowani współpracą z Polską, biznesmeni z Chin, dyplomaci i samorządowcy.
Obradują na temat finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, turystyki - szczególnie biznesowej w regionie bałtyckim, gospodarki morskiej, ukierunkowanej na nowe rynki, w tym Daleki Wschód, zwłaszcza Chiny. Uczestnicy spotkania otrzymają szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania różnych instytucji rynku kapitałowego i będą mieli okazję do nawiązania kontaktów biznesowych. Po raz pierwszy na Forum zaprezentowany zostanie Program Bałtyk oraz nowe trendy w turystyce morskiej. Ideą Forum jest także pokazanie obowiązujących zasad inwestowania i praktycznego działania na polskim i chińskim rynku. W dotychczas organizowanych przez Gdynię czterech międzynarodowych forach inwestycyjnych brali udział przedstawiciele światowych firm consultingowych, największych firm developerskich i najważniejszych przedsiębiorstw regionu.

ikona