723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

Szkolenia dla przedsiębiorców

Urząd Miasta Gdyni organizuje – w ramach otwartego programu „Przedsiębiorcza Gdynia” – cykl bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców planujących ubiegać się o dotacje z programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przewidzianych w latach 2005-2006. Pierwsze szkolenie odbędzie się 29 września br. w sali 105 Urzędu Miasta (I piętro). Początek o godz. 12.00. Uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, czy zapisów uczestników. Na szkoleniu będą omawiane takie zagadnienia jak: dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu programu Phare, charakterystyka programu Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, zasady kwalifikowalności kosztów, zasady przygotowania wniosku i studium wykonalności, terminy i zasady składania dokumentów aplikacyjnych, najczęściej popełniane błędy przy przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych.
Kolejne szkolenia planowane są w terminach: 27 października oraz 24 listopada br. Tematyka szkoleń ulega zmianom, zależnie od zakresu aktualnie dostępnych środków pomocowych dla MSP.
Szkolenie prowadzą specjaliści z Fundacji Gospodarczej w Gdyni.

ikona