723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

Wystawy

Do 20 października b.r. w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 prezentowana będzie wystawa pt. „Architektura starego Wilna we współczesnej fotografii i XIX-wiecznej litografii J.K. Wilczyńskiego”. Współorganizatorem wystawy jest Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.
***
W Galerii „Ratusz” na I piętrze Urzędu Miasta trwa wystawa fotograficzna Jacka Dworakowskiego pt. „Zatrzymani w kadrze”. Wystawa poświęcona jest znanym postaciom polskiego filmu i telewizji. Są to portrety Gustawa Holoubka, Renaty Dancewicz, Cezarego Pazury, Kasi Kowalskiej, Olafa Lubaszenko.
***
Na Skwerze Kościuszki do końca września potrwa wystawa poplenerowa najlepszych prac piątej jubileuszowej edycji konkursu "Ekologia w Obiektywie 2005" pt. "Ziemia XXI w."
***
W sali wystawowej Muzeum Miasta Gdyni w Centrum Kultury i Rozrywki "GEMINI" przy ul. Waszyngtona 21 trwa wystawa jubileuszowa pt. "25 lat NSZZ Solidarność w Gdyni". Pokazuje ona wybrane fragmenty historii „Solidarności” w Gdyni, ze szczególnym naciskiem na początki w latach 1980 - 1981: strajki, powstanie związku zawodowego, budowę pomnika Ofiar Grudnia '70. Pokazuje też późniejszą działalność związku, internowania i aresztowania działaczy, wydawnictwa podziemne.
***
W Domku Żeromskiego przy ul. Orłowskiej 6 można oglądać stałą ekspozycję „Wspomnienie o Stefanie Żeromskim” a przy Domku Żeromskiego - skansen rybacki.
Domek Żeromskiego czynny jest w dni powszednie oprócz poniedziałków w godz. 16.00-20.00, w soboty i niedziele w godz. 12.00-20.00.
***
Koło Plastyków im. prof. Wacława Szczeblewskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni zaprasza do Towarzystwa Miłośników Gdyni przy ul. Władysława IV 51 na poplenerową wystawę malarstwa pt. „Wspomnienia”.
***
W lokalu artystycznym "TYGIEL" przy ul. Abrahama 86 trwa wystawa z okazji 25. rocznicy powstania Solidarności, na którą zaprasza Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA-ART.

ikona