724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Nowy gospodarz schroniska

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert Prezydenta Miasta Gdyni dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gdyni przy
ul. Małokackiej 3A.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 10953/05/IV/O z dnia 20.09.2005 r. prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt powierzono na okres trzech lat - od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r. Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt - OTOZ - "Animals". W prowadzeniu Schroniska Towarzystwo planuje położyć szczególny nacisk na zwiększenie adopcji zwierząt. Środki, które zarezerwowano
w planie przyszłorocznego budżetu Miasta na prowadzenie Schroniska to 390 tys. zł.