Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Podziękowania

Dyrektor i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni składają serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom uczniów klasy 2 B
za wymalowanie sali lekcyjnej z własnych środków finansowych,
a w szczególności : Andrzejowi Witkowskiemu, Piotrowi Łuczak, Wiesławowi Szymanowskiemu, Włodzimierzowi i Małgorzacie Reszka oraz Małgorzacie Wilińskiej.
***
Rada Dzielnicy Pogórze składa serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród do konkursów organizowanych w czasie trwania festynu rodzinnego " Zakończenie lata" w dniu 10.09.2005 roku
w dzielnicy Pogórze Górne przy ulicy Steyera 2. Oto darczyńcy: Blacharstwo - lakiernictwo - Janusz Dobrucki, Apteka Remedium - Iwona Iwanowska i Krystyna Wakczak, Firma handkowo - usługowa "Ela "- Elżbieta Więchowicz, Firma handlowo - usługowa " Auto - Szef" - Przemysław Szefka, Kiosk prasowy " Torell" s.c. - Danuta Płóciennik, Lecznica Zwierząt - Tomasz Sujkowski , Przedsiębiorsto handlowo - usługowe " ZUKO " - Józef Kowalski, Usługi pogrzebowe " Zakrzewski, Skup złomu " Baltic Złom " - Michał Wesołek oraz Agencji Imprez Artystycznych " MUSICA ", Marian Wrycza i Hanna Wrycza.