724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Spotkanie Związku Towarzystw

Zarząd Związku Towarzystw w Gdyni informuje, ze 30 września od godz. 16.00 w siedzibie Towarzystwa Miłośników Gdyni przy
ul. Władysława IV 51 odbędzie się spotkanie jubileuszowe, związane
z 80 - leciem istnienia Związku. Głównym celem spotkania będzie dyskusja nad bieżącymi i planowanymi zadaniami stowarzyszeń - członków Związku Towarzystw. Przyjęte zostanie wspólne stanowisko dot. przyszłości Dworca Morskiego w Gdyni – w związku z projektem budowy nowego terminalu promowego i układu ulicznego - w jego sąsiedztwie. Wszystkich zainteresowanych sprawą rewitalizacji Dworca Morskiego prosimy o składanie uwag i propozycji w siedzibie Towarzystwa Miłośników Gdyni.