724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Stypendium dla badaczy Gdyni

20 października mija termin składania wniosków o Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów, zajmujących się badaniem dziejów Gdyni. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Kultury Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni,
al. Zwycięstwa 96/98 w pokoju 136. Szczegóły na stronie www.gdynia.pl lub pod numerem tel. 0-58 6688171.