Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

Al. Jana Pawła II

Rada Miasta Gdyni, na XXXI sesji w dniu 28 września br. uchwaliła zmianę nazwy Alei Zjednoczenia na Aleję Jana Pawła II.
W uzasadnieniu czytamy m.in: "Dla upamiętnienia Jego pontyfikatu
i dla świadectwa naszych czasów, w imieniu mieszkańców miasta radni Gdyni postanowili niniejszą uchwałą nazwać Aleją Jana Pawła II - miejsce spotkania podczas pamiętnej pielgrzymki w 1987 r. - dotychczas noszące nazwę Alei Zjednoczenia.Uchwała weszła
w życie z dniem podjęcia.

ikona