725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

Bike Tour - Karwiny 2005

Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na wyścigi w kolarstwie górskim BIKE TOUR GRAND PRIX MTB GDYNIA – Karwiny 2005’, które odbędą się 8 października b.r., na terenach leśnych przy ul. Makuszyńskiego 54 (wjazd do lasu obok budowy). Organizatorami wyścigów są: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Pomorski Okręgowy Związek Kolarski.
Program imprezy: godz. 9.00 – 12.00 - zapisy i weryfikacja zawodników, godz. 11.00 – I wyścig kat. 6-9 lat , godz. 11.20; II wyścig kat. 10-12 lat, godz. 11.45 – III wyścig kat. 13-14 lat , godz. 12.15 – IV wyścig kat. 15-16 lat , kat. 46-59 lat , powyżej 60 lat , godz. 12.45 - kat. 30-45 lat, godz. 13.45 – VI wyścig kat. 19-29 lat godz. 15.00 – zakończenie zawodów.
Warunkiem dopuszczenia do startu jest: posiadanie kasku ochronnego, okazanie legitymacji szkolnej, sprawne hamulce w rowerze. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców. Udział w zawodach jest bezpłatny, koszty organizacji ponosi organizator. Zawodników do 18 lat obowiązuje okazanie zaświadczenia lekarskiego o dobrym stanie zdrowia wydane przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza szkolnego oraz zgoda rodziców na start
w zawodach. W miejscu zawodów nie będzie możliwości uzyskania zaświadczenia lekarskiego. Zawodników mających w dniu zawodów 18 lat, zaświadczenie lekarskie nie obowiązuje.