725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

Poradnia dla rodzin

Dotychczas działająca przy Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Chyloni „Poradnia pomocy dziecku i rodzinie” (ul. Wejherowska 65, tel. 664 34 50) rozszerzyła swoją działalność. Zostali zatrudnieni nowi specjaliści w zakresie psychoterapii dzieci
i młodzieży z uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym.
Adresatami tej poradni są dzieci i młodzież doświadczające krzywdy emocjonalnej bądź fizycznej. Bez pomocy psychologicznej u tych że osób rozwinie się uraz psychiczny. Jego symptomy (np. agresja lub wycofanie z kontaktu, zachowania zaburzone itp. ...) utrudniają życie małemu człowiekowi i jego otoczeniu. Bez profesjonalnej opieki terapeutycznej w przyszłości najprawdopodobniej doznają wielu trudności w życiu osobistym.
Terapeuci pomagający dziecku zwracają szczególną uwagę na rolę rodziców. Przygotowali ofertę również dla nich. Jej zakres i forma zależy od indywidualnej diagnozy sytuacji dziecka i rodzica.
Na terenie poradni znajduje się pokój przesłuchań dla dzieci – świadków przemocy. Tam w przyjaznym otoczeniu, obecności psychologa oraz urzędników państwowych obserwujących rozmowę
za lustrem weneckim, młody człowiek będzie mógł złożyć zeznanie będące zarazem dowodem w trwającej sprawie sądowej. Pozwoli to uniknąć dodatkowych urazów emocjonalnych.
Poradnia aktualnie przygotowana jest na przyjęcie do terapii 100 dzieci. Przemoc dla wielu jest tematem tabu. Na spotkania konsultacyjne może więc zgłosić się każdy: dziecko, młodzież, rodzic, opiekun, nauczyciel. Terapia dziecka wymaga jednak zgody rodzica. Jest to jedyny formalny warunek przyjęcia. W sytuacji skrajnej przemocy ze strony prawnych opiekunów dziecko w trybie natychmiastowym umieszczane będzie w Placówce Interwencyjnej,
co uruchomi procedurę sądową.
Rejestracja do Poradni od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00.