725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

Wybory Prezydenta RP - 9.10.2005 - praktyczne informacje

W wyborach Prezydenta RP w dniu 9 października 2005 r. otrzymamy jedną kartę do głosowania. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" w kratce z lewej strony jego nazwiska (zgodnie z art.52 ust. z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , Dz.U.z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn.zm.). Postawienie znaku "X" w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie tego znaku w kratce przed nazwiskiem żadnego kandydata spowoduje nieważność głosu.
***
Informujemy, że Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 25 września br. ( Na podstawie art. 44 w/w ustawy PKW) wydała obwieszczenie
o skreśleniu Daniela Tomasza Podrzyckiego z listy kandydatów na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. - wskutek śmierci kandydata.
***
W związku ze zmianą siedziby obwodowej komisji wyborczej na Karwinach mieszkańcy następujących ulic: Korzenna, Tatarczana, Wielkopolska numery od 318 do 348 parzyste - w wyborach Prezydenta RP w dniu 9 października 2005 roku głosować będą w obwodzie nr 58
w Przedszkolu Nr 44 przy ul. Tatarczanej 4
***
W związku ze zmianą siedziby obwodowej komisji wyborczej mieszkańcy dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, obwodu głosowania nr 78 dotychczas głosujących w Domu Marynarza, w wyborach Prezydenta RP w dniu 9 października br. głosować będą w obwodzie
nr 78 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Legionów 27
***
W związku ze zmianą siedziby obwodowej komisji wyborczej
w wyborach Prezydenta RP w dniu 9 października br. mieszkańcy dzielnicy Babie Doły głosować będą w obwodzie nr 99
w Przedszkolu Nr 30 przy ul. Zielonej 53
***
W dniu 9 października, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich, bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz
z powrotem do miejsca zamieszkania. Zamówienia można składać pod numerem telefonu 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w sobotę od godz. 9.00 do 19.00. W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 6.00 do 20.00 tylko na terenie miasta Gdyni.

ikona