726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

Eko-szkolenia

18 października br. ruszają pierwsze szkolenia dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie ochrony środowiska. Mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy poprzez stronę internetową http://www.ekoszkolenia.pl oraz infolinię 0 801 900 930 mogą zgłaszać się na szkolenia. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich. Ogółem w projekcie planowane jest przeszkolenie ok. 14 700 osób z małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia będą odbywać się na terenie całego kraju - w kilku lokalizacjach na obszarze każdego z 16 województw, w okresie od października 2005 r. do listopada 2006 r. Szkolenia są adresowane do: kadry zarządzającej, pracowników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pełnomocników ds. systemów zarządzania jakością (SZJ), które wdrożyły pomyślnie SZJ i zamierzają wdrażać systemy zarządzania środowiskowego.
Wykonawcą projektu jest ABC Poland Sp.
z o.o. w konsorcjum z Uniwersytetem Gdańskim, Fundacją Instytut na Rzecz Ekorozwoju oraz Biurem Projektowo-Doradczym Eko-Konsult.