726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

Odznaczenia i nagrody dla pedagogów

Oto gdyńscy nauczyciele, którzy zostali odznaczeni i nagrodzeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Odznaczenia państwowe i Ministra Edukacji Narodowej: Srebrny Krzyż Zasługi: Jerzy Ambroży – ZSU, Marianna Wanda Bialik SOSW nr 1, Wanda Bluege – ZSChiE, Danuta Bussler - III LO, Marian Deręgowski – ZSChiE, Irena Falkowska - ZSO Nr 3, Anna Iwaniuk - Z S Medycznych, Aleksander Kaulbarsch – ZSChiE, Izabela Mańkowska - SP Nr 6, Karolina Podgórniak - ZS Nr 7, Irena Sawicka – ZSHG, Barbara Stencel - ZS Nr 7, Kazimierz Świerczyński -ZSO Nr 3, Jerzy Wiśniewski -IV LO, Stanisława Wójtowicz - SP Nr 6. Brązowy Krzyż Zasługi: Marek Borys Marek- ZSHG, Barbara Dysarz - SP Nr 20, Anna Hopcia - ZSHG, Barbara Kotlewska - SOSW Nr 1, Waldemar Kotowski - III LO, Alicja Kuźmińska - ZSO Nr 3, Jolanta Moszczyńska -Piechocka - ZSO Nr 3, Donata Pogorzelska - Szk. Muz.I ST., Maria Pyżewska - SOSW Nr 1, Mirosława Sadowiska –ZS Nr 11, Tomasz Siedlik -Szk. Muz., Irena Szkólnik -ZS Medycznych, Grażyna Szopińska-Alster -ZSO Nr 3, Zofia Tarachowicz - ZS Medycznych, Alina Tusiewicz -SP Nr 6, Renata Walendziak –ZSHG, Teresa Wilkaniec-Zimna - SP Nr 12, Anna Wosińska – PPP Nr 2, Mirosław Zimny –ZSO Nr 3. Medal KEN: Barbara Kiełbowska -PPP Nr 3, Wiesława Krysztofowicz - IX LO, Krzysztof Kubicki – ZSM, Anna Marlewska –ZSAE, Joanna Polony-Koper - Kolegium Miejskie, Krystyna Sabatowska - ZS Nr 7, Teresa Skonieczna - ZSO Nr 3, Włodzimierz Subczyński - III LO, Ryszard Szubartowski - III LO, Maria Szydłowska Maria-Szk. Muz.I ST, Kazimierz Świerczyński - ZSO Nr 3, Ewaryst Tawryn - ZS Nr 5, Małgorzata Tomaszewska - PS Nr 50, Hanna Walczak – IX LO, Lucyna Węgrzyn-Korona - ZSO Nr 2, Małgorzata Wiła – ZSBO, Helena Zimińska - SP Nr 17. Nagrody II st. Ministra Edukacji Narodowej: Bożena Budkiewicz - III LO, Barbara Hryniewiecka - VI LO, Mieczysława Krasowska - SOSW Nr 2, Krzysztof Kubicki -ZSM, Krystyna Przyborowska -SP nr 21, Elżbieta Szymborska -PS Nr 13, Aleksandra Urla -SP Nr 17. Nagroda Kuratora Oświaty: Alicja Adamczyk - V LO, Małgorzata Aleksiak - PS Nr 43, Łucja Gacoń-Tyc SP Nr 6, Bernadeta Kamzelska -SP Nr 21, Barbara Szudrowicz -ZSZ Nr 1, Małgorzata Tomaszewska -PS Nr 50, Renata Tomaszewska -SOSW Nr 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdyni: Zofia Świderska -V LO, Bohucki Władysław -ZS Nr 2, Anna Bonalska - PS Nr 43, Tomasz
Budny -ZSM, Daniela Budzińska -PS Nr 31, Regina Bzyl -SP Nr 16, Anna Czarnowska – III LO, Dorota Drwal -SP Nr 28, Małgorzata Gabrylewicz -SP Nr 20, Dorota Giełdzik - Gimn. Nr 4, Bogumiła Gliwińska -ZSAE, Barbara Grądzka -SP Nr 21, Wiesława Kita – ZSChiE, Zofia Kloczkowska -PS Nr 4, Michał Koss - III LO, Aleksander Kuźmin -ZS Nr 9, Ewa Lipińska - PS Nr 27, Anna Marlewska -ZSAE, Elżbieta Mazurek -ZS Nr 13, Gabriela Mieczyńska -SP Nr 29, Iwona Miłoszewska -SP Nr 37, Hanna Miotke - ZS Nr 9, Jolanta Moszczyńska-Piechocka -ZSO Nr 3, Alina Mroczkowska -IX LO, Jolanta Niedostatkiewicz -III LO, Barbara Oziębłowska - ZSO Nr 2, Teresa Pajdo - ZSZ Nr 1, Joanna Pankanin –PPP Nr 3, Mariola Parat -PS Nr 46, Maria Piórkowska - Gimn. Nr 1, Anna Puczydłowska – SP Nr 16, Maria Rączka - ZS Nr 12, Krystyna Romanowska -SP Nr 37, Maria Roszczynialska-Buko -VI LO, Joanna Ryba – ZSHG, Beata Ryl - IX LO, Mirosława Sadowska -ZS Nr 11, Krystyna Siarkiewicz – PS Nr 48, Ewa Skrzypczak – III LO, Maria Staniszewska -SP Nr 21, Grażyna Steinke –SP Nr 29, Teresa Suplicka Teresa -ZS Nr 15, Dorota Szatrowska -IV LO, Jolanta Szulga -SP Nr 35, Ewaryst Tawkin - ZS Nr 5, Danuta Tessar -PS Nr 6, Grażyna Turzyńska -ZSO Nr 6, Urszula Wawer -SP Nr 45, Anna Wosińska -PPP Nr 2, Krystyna Zdunek -ZS Nr 17, Anna Ziemann -MDK