726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

Potrzebni wolontariusze!

Świetlica Socjoterapeutyczna „Puzzle” działająca przy Stowarzyszeniu RAZEM poszukuje wolontariuszy do pracy z dziećmi.
Kryteria przyjęcia: znajomość podstawowych zagadnień pedagogiki i psychologii, ciekawe zainteresowania, kontrakt minimum 6 miesięcy, nastawienie na rozwój osobisty, dyspozycyjność 3 - 6 godzin tygodniowo. Godziny pracy placówki: poniedziałek – wtorek i czwartek - piątek 13.00 – 19.00. Kontakt: Krzysztof Daleki – 0 505 037 390 / 058 667 20 92.
***
Szkoła Podstawowa Nr 48 w Gdyni poszukuje wolontariuszy do programu „Czytamy razem”: nauczycieli, studentów, rodziców i inne osoby zainteresowane.
Kontakt ze szkolnym koordynatorem programu Barbarą Mleczek pod telefonami: 621 40 34;
500 07 42 68.
***
ZMCh Polska YMCA poszukuje wolontariuszy, pragnących poprowadzić lektorat z języka francuskiego, angielskiego oraz niemieckiego dla słuchaczy Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem tel. 620 31 15 z koordynatorem GUTW Dorotą Kitowską.
***
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Leszczyki 177 poszukuje wolontariuszy, absolwentów i studentów psychologii lub pedagogiki.
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt pod nr tel. 622 22 22