728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

Komunikat Wydziału Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta Gdyni

Informujemy o zmianach w okolicach Cmentarza Witomińskiego i Cmentarza przy ul. Spokojnej.
Cmentarz Witomiński. Na odcinku ul. Witomińskiej od ul Warszawskiej do cmentarza obowiązywać będzie dwustronny „zakaz zatrzymywania się”. Dotyczyć on będzie również chodników.
Od bramy cmentarza do ul. Rolniczej w kierunku Witamina wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. Po lewej stronie tego odcinka obowiązywać będzie „zakaz zatrzymywania się”, natomiast po prawej stronie można będzie parkować pojazdy. Na odcinku od bramy cmentarza do wyjazdu z parkingu będzie miejsce umożliwiające tylko zatrzymanie pojazdu w celu wysadzenia pasażera. Jednocześnie zamknięta zostanie ul. Zjazdowa przy skrzyżowaniu z ul. Witomińską. Dojazd dla mieszkańców ul. Zjazdową umożliwiony zostanie od strony ul. Pomorskiej.
Kierowcy mogą parkować swoje pojazdy:
- na parkingu zlokalizowanym na terenie boiska Szkoły Specjalnej przy ul. Witomińskiej,
- na parkingach w rejonie cmentarza,
- po prawej stronie ul. Witomińskiej na odcinku od końca cmentarza do Witamina.
Wydział Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta Gdyni prosi:
- pieszych udających się na Cmentarz Witomiński od Wzgórza Św. Maksymiliana o korzystanie z tuneli podziemnych pod skrzyżowaniem ul. Kieleckiej i Śląskiej oraz kładki zlokalizowanej nad ul. Śląską w rejonie skrzyżowania z al. Piłsudskiego,
- przestrzegania wprowadzonej organizacji ruchu i podporządkowanie się do poleceń dawanych przez funkcjonariuszy policji.
Cmentarz przy ul. Spokojnej. Obie strony ul. Spokojnej od ul. Wielkopolskiej do drogi dojazdowej na cmentarz objęte zostaną „zakazem zatrzymywania się”. Również droga dojazdowa do cmentarza objęta będzie zakazem zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów w rejonie cmentarza może odbywać się na odcinku ul. Spokojnej, która nie jest objęta zakazem zatrzymywania się, to jest za drogą dojazdową do cmentarza. Jednocześnie informujemy, że na ul. Witomińskiej może wystąpić czasowe wstrzymanie ruchu pojazdów osobowych celem udrożnienia komunikacji zbiorowej. Wydział Inżynierii Ruchu Urzędu Miasta Gdyni prosi wszystkich uczestników ruchu o przestrzeganie wprowadzonej organizacji i podporządkowanie się do poleceń dawanych przez funkcjonariuszy policji oraz zachęca do korzystania z komunikacji zbiorowej.