728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

PFRON przypomina

PFRON ogłosił termin przyjmowania wniosków dotyczących „Programu ograniczania skutków niepełnosprawności”, o którym pisaliśmy w przedostatnim numerze „Ratusza”.
Można je składać do dnia 2 listopada 2005r.
Przypomnijmy, iż program ten adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Program ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób, które utraciły sprawność organizmu oraz przyspieszenie procesu ich adaptacji, poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
Dodatkowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl lub dzwoniąc do Gdańskiego Oddz. PFRON tel. 552-17-42 lub na infolinię 0 800 153 163.

ikona