728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni w imieniu własnym i uczniów składa serdeczne podziękowania Annie Sowińskiej z rodziną
z Rumi za przekazane środki finansowe na dożywianie i zakup podręczników dla uczniów placówki.
***
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” serdecznie dziękuje za sponsorowanie transportu na wycieczkę członków stowarzyszenia, do Wilna
w dniach 1 – 5 sierpnia br.: Zbigniewowi Połczyńskiemu, Prezesowi Andrzejowi Olechnickiemu TS – Transport Serwice Sp. Zoo Gdynia, Henrykowi Dorsz Dyrektorowi TS – Transport Serwice Sp. z o.o. Gdynia, Romanowi Las Zakład Usług Budowlanych Szymbark.
Zarząd i członkowie dziękują także za pomoc w zorganizowaniu i obecność w dniu 1.10.2005 r na balu z okazji Dni Osób Niesłyszących pod hasłem „Pomorze - nasza mała ojczyzna”: ks. prałatowi Edmundowi Wierzbowskiemu, senatorowi R.P. Edmundowi Wittbrotowi, Dyrekcji Hotelu Nadmorskiego w Gdyni, Bankowi Nordea Polska S. A. i Andrzeja Adamskiego - Delikatesy.
***
Dzieci niepełnosprawne wraz rodzicami zrzeszeni przy UKS Orlik składają serdeczne podziękowania wszystkim przyjaciołom, dzięki którym możliwe było zrealizowanie zadania „Usprawnienie ruchowe i społeczne dzieci niepełnosprawnych”. W szczególności - Dyrekcji SSP nr 28 w Babich Dołach za użyczenie posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomieszczeń szkoły, dyrekcji basenu hotelu Gdynia za umożliwienie prowadzenie terapii dzieci w wodzie oraz woluntariuszom z Zespołu Szkół Medycznych.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni w imieniu własnym i uczniów składa serdeczne podziękowania firmie Budowlano-Remontowej MEGARON Sp. z o.o. Beaty i Jarosława Sulewskich za przeprowadzenie remontu sali lekcyjnej i wyposażenie jej z własnych środków finansowych w żaluzje.

ikona