728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

W Gdyni o autostradzie A-1

21 października br. w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, w którym uczestniczyli delegaci - przedstawiciele miast: Katowice, Gliwice, Częstochowa, Łódź, Toruń, Sopot i Gdynia. Zebraniu przewodniczył prezes SMAB - dr Wojciech Szczurek.
WZC SMAB podjęło między innymi decyzję o udziale SMAB
w projekcie Interreg CADSES - "A-B Landbridge", którego celem jest zapewnienie szybkiej komunikacji towarowej i pasażerskiej pomiędzy portami bałtyckimi (Gdyni i Gdańska) z portami północnego Adriatyku (Rijeka, Koper, Wenecja i in.).
Przyjęto program działalności SMAB na najbliższy rok.
Walne Zebranie SMAB zapoznało się z informacją o aktualnym stanie budowy autostrady A-1 - szczególnie na odcinku pomorskim. Dzięki uzyskanemu kredytowi na jego realizację, firma GTC S.A. może budować pierwszy etap autostrady do Grudziądza. GTC i Ministerstwo Infrastruktury uzgodniły wartość prac dot. II odcinka – Grudziądz - Toruń. WZC zorganizuje spotkania informacyjne z parlamentarzystami
i członkami Rządu, odpowiedzialnymi za budowę infrastruktury - dla zapewnienia priorytetowego traktowania autostrady A-1.

ikona