728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

Wolontariat Europejski - szkolenie

Narodowa Agencja Programu Młodzież zaprasza na szkolenie dla organizacji, zainteresowanych wysyłaniem polskich wolontariuszy za granicę w ramach Wolontariatu Europejskiego.
Szkolenie skierowane jest do organizacji (non-profit) posiadających osobowość prawną (tj. organizacji pozarządowych - fundacji, stowarzyszeń, organów samorządu terytorialnego, klubów sportowych, domów kultury, Urzędów Pracy, domów dziecka itp.) poważnie zainteresowanych wysyłaniem wolontariuszy w ramach EVS.
Celem szkolenia jest:
- przekazanie szczegółowych informacji o Wolontariacie Europejskim, jego filozofii, założeniach, warunkach udziału i procedurach,
-poznanie praktycznej i formalnej strony projektów EVS,
- wszechstronne przygotowanie do realizacji pierwszego projektu.
Szkolenie odbędzie się w Dębrzynie koło Kościerzyny w dniach 25-27 listopada 2005. Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 14 listopada br. e-mailem na adres d.gmitrowicz@mlodziez.org.pl, lub faxem na numer (22) 62237 08, lub pocztą na adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji , Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ, ul. Mokotowska 4300-551 Warszawa
Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/16/impreza_id/185/p/1/ob/data_od/ob_dir/desc/

ikona