730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Dla przedstawicieli MSP

21 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat wdrażania programów operacyjnych w regionie.
Celem konferencji jest poinformowanie o dotychczasowych efektach wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w regionie oraz prezentacja Programu Operacyjnego Innowacje - Inwestycje - Otwarta Gospodarka i Wsparcia dla przedsiębiorstw planowanego w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, które jest organizatorem spotkania, zaprasza do udziału przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz uczelni wyższych. Początek spotkania zaplanowano na godz. 10.30. Odbędzie się ono w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Okopowej 21/27 w Gdańsku.
Współorganizatorem konferencji jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Więcej informacji: AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A. Piotr Witek, tel. (058) 32-33-264, e-mail: piotrw@arpg.gda.pl

ikona