730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Konkurs – „Gdynia w fotografii”

Przypominamy, że tylko do 15 listopada br. można wziąć udział w konkursie fotograficznym - „Gdynia w fotografii”, ogłoszonym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni pod patronatem Prezydenta Miasta. To oferta dla wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić piękno naszego miasta i jego mieszkańców. Powstanie dzięki nim dokumentacja zmian zachodzących w naszym młodym, ciągle rozwijającym się mieście. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace, na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko autora oraz tytuł. Konkurs rozstrzygnie jury złożone z fotografików, przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na najlepsze prace czekają nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa najlepszych fotografii odbędzie się 30 listopada 2005r. Fotografie w formacie 15cm x 21cm, czarno-białe i barwne, wykonane w dowolnej technice należy składać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej do dn. 15.11. 2005 r. Informacji udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny MBP tel. 622 - 44 - 31,
e-mail: dz_instr@mbpgdynia.x.pl adres: ul. Partyzantów 39/IV (wejście od ul. Kopernika).

ikona