730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Oferta z Francji

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą stypendialną na praktyki zawodowe i na naukę we Francji prezentowaną za pośrednictwem Polsko - Francuskiego Funduszu Współpracy.
Polsko - Francuski Fundusz Współpracy ma na celu zacieśnienie kooperacji pomiędzy Francją a Polską w dziedzinie kształcenia zawodowego – początkowego i ustawicznego. Fundusz ten finansuje stypendia na naukę lub praktyki zawodowe we Francji i w Polsce. Oferta Funduszu skierowana jest w głównej mierze do uczniów, studentów lub absolwentów szkoleń zawodowych, jak również do pracowników firm i przedstawicieli samorządów lokalnych, polskich i francuskich.
W roku 2005 wyodrębnione zostały następujące dziedziny priorytetowe objęte ofertą stypendialną: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, przemysł (z wyłączeniem przemysłu ciężkiego), produkcja i zbyt artykułów spożywczych, handel
Beneficjenci oferty stypendialnej Funduszu będą mogli skorzystać z ewentualnych intensywnych lub specjalistycznych kursów języka francuskiego / polskiego spełniających rolę przygotowawczą do staży w ramach Funduszu.
Długość wyjazdów stypendialnych nie jest ściśle określona i zależy od indywidualnych umów pomiędzy kandydatem, placówkami szkoleniowymi, firmami lub samorządami, będących placówkami rodzimymi jak i docelowymi dla kandydata.
Procedura selekcji kandydatów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: http://www.coop-fpf.org/?lng=pl
Kandydatury do kolejnej selekcji należy nadsyłać do 15 grudnia 2005 na adres: Polsko - Francuski Fundusz Współpracy, ul. Narbutta 20/33, 02-541 Warszawa.

ikona