730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Piąty Rodzinny Dom Dziecka w naszym mieście

Piąty w naszym mieście - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4, w którym zamieszkało 8 dzieci został otwarty 19 października 2005 roku przy ulicy Kopernika. W Gdyni do tej pory działały 4 rodzinne domy dziecka: 1. przy ulicy Hodowlanej - od 1983 roku - dla 8 dzieci, 2. przy ulicy Wójta Radtkego - od czerwca 2003 roku - dla 9 dzieci, 3. przy ulicy Chlebowej (wcześniej przy ulicy Morskiej) - od lutego 2004 - 6 dzieci, 4. przy ulicy Olgierda - od listopada 2003 roku - dla 8 dzieci.
Pobyt w takiej placówce stwarza nie tylko możliwość wychowania dzieci w warunkach zbliżonych do funkcjonowania rodziny naturalnej, ale również szansę na nauczenie dzieci samodzielności, odpowiedzialności i właściwych relacji z dorosłymi. Bliski kontakt emocjonalny dziecka i opiekunów bardzo korzystnie wpływa na rozwój młodych ludzi. Do rodzinnego domu dziecka mogą trafić dzieci pozbawione opieki.
W lipcu 2005 roku Prezydent Miasta Gdyni wydał Zarządzenie o realizacji "Programu naprawczego Domu Dziecka w Gdyni", który zakłada stopniowe przesuwanie ciężaru opieki nad dziećmi z modelu dużej placówki instytucjonalnej do modelu rodzinnego. Program zakłada konieczność uruchomienia w Gdyni do 2008 roku sieci placówek rodzinnych, które łącznie pozwolą objąć opieką - 64 dzieci, zmniejszając tym samym liczbę wychowanków w (jedynym w mieście) Domu Dziecka przy ulicy Demptowskiej 46 - do 28 osób. Uruchomienie Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 przy ulicy Kopernika jest więc konsekwencją strategicznej polityki gdyńskiego samorządu w tej mierze.
Jego wychowankowie oraz opiekunowie przygotowywali się do samodzielnego funkcjonowania w środowisku jako grupa rodzinna w strukturze Domu Dziecka od niemal 2 lat.
Środki na realizację tego projektu w całości pochodzą ze środków budżetu Miasta Gdyni. W bieżącym roku jest to kwota ponad 90 tys. zł, a w 2006 roku 150 tys. zł.

ikona