730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Pisanie wniosków to sztuka!

Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Fundacja Edukacji Ekonomicznej zapraszają do wzięcia udziału w 15 nieodpłatnych konferencjach dotyczących Projektów Modelowych ZPORR. Fundacja Edukacji Ekonomicznej tworzy i promuje Projekty Modelowe, aby pomóc beneficjentom w poprawnym pisaniu wniosków oraz sprawnym aplikowaniu o fundusze unijne. Na stronie Fundacji Edukacji Ekonomicznej znajduje się 20 już gotowych i zatwierdzonych projektów modelowych, a kolejne są w przygotowaniu.
Projekty modelowe mają na celu ułatwienie potencjalnym beneficjentom wnioskowanie o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Składają się z częściowo uzupełnionego wniosku, instrukcji jego wypełniania oraz rozszerzonego opisu merytorycznego. Dodatkowo te, które tego wymagają, są jeszcze zaopatrzone w wytyczne do studium wykonalności i w wytyczne do oceny oddziaływania na środowisko.
Jeśli osoba zainteresowana wsparciem z funduszy strukturalnych uzna, że dany projekt modelowy dotyczy przedsięwzięcia, jakie chciałaby realizować na swoim obszarze, to może z niego skorzystać i dzięki temu sprawniej przejść przez proces przygotowywania potrzebnych dokumentów. Projekty modelowe są nowatorskim pomysłem w Polsce wypracowanym w niemiecko-francuskim projekcie bliźniaczym przy udziale ekspertów polskich i zagranicznych.
W najbliższych trzech miesiącach na stronie internetowej (http://www.europa.edu.pl/) opublikowane zostaną informacje o zbliżających się konferencjach wraz z programami spotkań.
Uczestnictwo w konferencji można zgłosić poprzez stronę internetową http://www.erdf.edu.pl/ w linku Nieodpłatne Konferencje w Regionach.

ikona