730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Projekty dla oświaty

Na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (MENiS) można się zapoznać z broszurą informacyjną Europejski Fundusz Społeczny – wsparcie dla sektora edukacji w Polsce.
Znajdują się w niej opisy projektów realizowanych przez MENiS, a także podstawowe informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich oraz procedur wnioskowania o dofinansowanie.
Broszura informacyjna jest do pobrania na stronie: http://www.fundusze-ue.menis.gov.pl/page/pl/Aktualnosci/wydarzenia/broszura_/

ikona