730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Przegląd filmów wojskowych

W dniach od 15 do 18 listopada w Klubie MW „Riwiera” w Gdyni odbędzie się XVIII Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich Wojska Polskiego „OPFA-GDYNIA 2005”oraz rozstrzygnięcie XX Konkursu Fotografii Wojska Polskiego „FOTO-GDYNIA 2005”.
„OPFA 2005” jest konkursem dla filmowców-amatorów z wojskowych Amatorskich Klubów Filmowych, jak również dla twórców działających poza klubami filmowymi i resortem obrony narodowej, których prace związane są tematycznie z historią i współczesnością wojska oraz szeroko rozumianą problematyką proobronną.
Organizatorami imprezy są: Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Dom Wojska Polskiego (Warszawa), a gospodarzami Przeglądu i Konkursu: Dowództwo MW RP; Oddział Społeczno-Wychowawczy MW RP; Klub MW „Riwiera”.
Osoby, które chcą wziąc udział w przeglądzie (bezpłatne wejściówki) proszone są o kontakt z Tatianą Baczyńską tel. 626 38 09 (klub MW „Riwiera”).

ikona