730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Rok Mobilności

Komisja Europejska ogłosiła wezwanie do składania wniosków w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników. Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2005.
Inicjatywa ta ma na celu rozwój świadomości praw pracowników do swobodnego przemieszczania się, korzyści i kosztów z tym związanych oraz działalności służb wspierających mobilność pracowników, a także wspieranie wymiany dobrych praktyk pomiędzy zainteresowanymi podmiotami oraz promocję badań w tym zakresie.
Na dofinansowanie projektów przeznaczonych zostało około 4 milionów euro. Komisja planuje dofinansować do 85% kosztów od 20 do 30 przedsięwzięć, przeznaczając na poszczególne projekty od 100 000 do 150 000 euro.
Wśród najistotniejszych wymogów zawartych w wezwaniu do składania wniosków wymienić można następujące:
- podmioty uprawnione do składania wniosków: władze publiczne, organizacje partnerów społecznych działające na poziomie europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, ośrodki akademickie, izby handlowe, media;
- projekty muszą być wypracowywane i zgłaszane przez conajmniej dwa podmioty współpracujące ze sobą;
- projekty powinny składać się ze skoordynowanych działań o innowacyjnym charakterze, odbywających się na przestrzeni całego 2006 roku.
Tekst wezwania, Podręcznik Wnioskodawcy oraz Formularz Wniosku dostępne są na stronie: http://www.mgip.gov.pl/ERMP

ikona