731 (340) 2005-11-17 - 2005-11-23

1% dla hospicjum

Szanowni Państwo!

W Gdyni jest takie miejsce, w którym czyni się szczególne dobro. To działające od 1987 roku Hospicjum im. św. Wawrzyńca, które realizuje swą szlachetną i trudną misję ucząc wrażliwości, otwarcia na drugiego człowieka i jego potrzeby, otwierając jednocześnie drogę do zrozumienia sensu ludzkiego istnienia. Dzięki pełnej poświęcenia pracy lekarzy, pielęgniarek oraz licznych wolontariuszy, objęci jego opieką chorzy otrzymują fachową opiekę medyczną i duchową, a ich rodziny nieocenione wsparcie psychiczne w najtrudniejszych chwilach.
Opieka i pomoc, jaką hospicjum otacza ludzi znajdujących się u kresu życia oraz ich rodziny, zasługuje nie tylko na najwyższy szacunek i uznanie, ale także na nasze finansowe wsparcie. Jak zapewne Państwo wiedzą, obowiązujące przepisy umożliwiają nam wszystkim przekazanie jednego procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji społecznych posiadających status pożytku publicznego. Każdy z nas może wesprzeć organizacje działające dla dobra lokalnej społeczności.
Jestem przekonany, że i w tym roku gdynianie wspaniałomyślnie skorzystają z możliwości wsparcia szlachetnej idei hospicjum, tym bardziej, iż jest to bardzo proste – wystarczą tylko 4 kroki! Ważne jest jedynie, aby wykonać je przed złożeniem oświadczenia podatkowego za rok 2005.


Krok 1
Obliczamy należny podatek, uwzględniając wszystkie przysługujące nam odliczenia.

Krok 2
Następnie obliczamy 1% od należnej kwoty podatku (np. od podatku w wysokości 3.000 zł odliczenie wyniesie 30 zł), pamiętając jednocześnie, że końcówkę wyrażoną w groszach, mniejszą niż 50 gr, zaokrągla się w dół, natomiast końcówkę od 51 gr wzwyż zaokrągla się do pełnego złotego.

Krok 3
Przelewamy na numer konta organizacji posiadającej status pożytku publicznego 1% podatku za pośrednictwem banku lub poczty.
Kwota, którą wpłacamy jest dowolna, jednak będziemy mogli (w zeznaniu rocznym) odliczyć jedynie kwotę do wysokości 1% należnego podatku. Przypominamy, że odliczyć można tylko wpłatę dokonaną przed złożeniem zeznania podatkowego, jednak nie później niż 30 kwietnia 2006 roku.
W tytule wpłaty na poleceniu przelewu należy wpisać: „wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego”.

pobierzpobierz blankiet wpłaty (pdf)


Krok 4
Kwotę podatku, którą na podstawie wypełnionego PIT-u musimy zapłacić fiskusowi, pomniejszamy o wyliczony przez nas 1% (czyli kwotę wpłaconą na konto organizacji pożytku publicznego).
Wypełniając PIT-36 (przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą), wpisujemy wyliczoną kwotę do rubryki 179.
W przypadku PIT-37 (wypełnianego przez osoby pracujące na etacie lub na umowę-zlecenie) wpisu dokonujemy w rubryce 111.
Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu (PIT-28) wpisują kwotę odliczenia w polu 103.

Gorąco zachęcamy do wspólnego pokonania tych kilku kroków!

Prezydent Gdyni
dr Wojciech SzczurekStowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca ks.Grzegorz Miloch