731 (340) 2005-11-17 - 2005-11-23

Przedszkola zapraszają

Najbliższe spotkania z cyklu "Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy" dla dzieci w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do przedszkola, odbędą się 19 listopada br. w godz. 9.00 - 14.00 w Przedszkolu Nr 27 w Chylonii i w Przedszkolu nr 44 na Karwinach.
Realizacja programu ma charakter ciągły, trwa nieprzerwanie od roku 2001. Od września 2004r., w ramach współpracy z przedszkolami 7, 13, 27, 29, 44 oraz Dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej program realizowany jest w pięciu dzielnicach miasta. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
***
Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym informuje, że w dniu 19.11.2005 r. w Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Gdyni w godz. 10.00-12.00 czynny będzie ośrodek kształcenia mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zadanie realizowane jest z budżetu miasta Gdyni.