732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

Gdyński MOPS laureatem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni otrzymał nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za rok 2005, za nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.
Z wnioskiem o przyznanie tej nagrody dla MOPS w Gdyni wystąpiło Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy uzasadniając go działaniami Gdyni na rzecz aktywizacji mieszkańców miasta w celu rozwiązania lokalnych problemów społecznych. MOPS w Gdyni jest autentycznym centrum działającym na rzecz społeczności lokalnej. W 2004 roku po spełnieniu wszystkich standardów pracy metodą CAL otrzymał "Certyfikat jakości CAL". Gdynia włączyła się w realizację projektu Centrum Aktywności Lokalnej w grudniu 2002. Niezwykle ważne w pracy metodą CAL jest włączenie się w działania animujące środowiska lokalne wszystkich pracowników socjalnych, co w Gdyni znakomicie się udało.
Innowacyjne działania podjęte w naszym mieście obejmują pracę zespołów interdyscyplinarnych, prowadzenie Punktów Informacji Obywatelskiej, prowadzenie grup wsparcia (dla samotnych matek, osób bezrobotnych, osób starszych), animowanie samopomocy i wiele innych działań. Informacja dotycząca osiągnięć w realizacji programu Centrów Aktywności Lokalnej dostępna jest na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl
Wręczenie nagrody specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej odbyło się 21 listopada br. w Dniu Święta Pracownika Socjalnego w Teatrze Wielkim w Warszawie.