732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

Konsultacje logopedyczne

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13 zaprasza na bezpłatne konsultacje logopedyczne rodziców z dziećmi od urodzenia do 24 miesiąca życia. Celem konsultacji jest wczesne diagnozowanie dzieci pod kątem ich przyszłego rozwoju mowy. Poradnia prosi zainteresowanych o wcześniejszą rejestrację pod numerem 623- 31-39.