732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

Otwarte przedszkola

Najbliższe spotkanie z cyklu "Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy" dla dzieci w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do przedszkola, odbędą się 26 listopada br. w godz. 9.00 - 14.00 w Przedszkolu Nr 29 na Obłużu. Realizacja programu ma charakter ciągły, trwa nieprzerwanie od roku 2001. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.