732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

Podziękowania

Dyrektor, uczniowie, grono pedagogiczne, pracownicy Gimnazjum Nr 1 w Gdyni składają gorące podziękowania Zarządowi Morskiego Portu S.A.w Gdyni, a osobiście Mirosławowi Turzyńskiemu za realizację projektu nasadzeń zieleni na terenie szkoły.
***
Zespół Pracy Socjalnej ORŁOWO Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 w Gdyni składa serdeczne podziękowania następującym instytucjom i firmom: Fundacja „Zamek w Gniewie”, Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Zamku Gniewskiego” oraz Stowarzyszenie „Konfraternia Św. Wojciecha”, oraz Jadwiga Grybek z Karczmy Zamkowej i Grzegorz Pokrywczyński z Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Gdyni za pomoc w zorganizowaniu i sponsorowanie wycieczki dla dzieci naszych klientów „Śladami historii – Zamek Krzyżacki w Gniewie”, która odbyła się 29.10.2005 r. .
***
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy Administracji i Obsługi, Rada Rodziców oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy Zespole Szkół Nr 7 w Gdyni przy ul. Stawnej 4/6 składają gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Jubileuszu 70-lecia naszej szkoły.
***
Centrum Kultury w Gdyni składa serdeczne podziękowanie Andrzejowi Adamskiemu,"Delikatesy" za poczęstunek dla uczestników IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Połowy Poetyckie 2005" oraz firmie Coca-Cola za sponsorowanie napojów dla uczestników imprezy.