732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

Pomagamy bezdomnym zimą

Z szacunkowych danych wynika, że na terenie Gdyni mieszka ok. 500 osób bezdomnych. 5 grudnia br. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, strażnicy miejscy i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzą badania, na podstawie których określą precyzyjnie liczbę gdyńskich bezdomnych.
Zwiększona zostanie także kontrola, w miejscach w ktorych zazwyczaj przebywają osoby bezdomne: w altankach, kanałach ciepłowniczych czy na dworcach. Pracownicy socjalni będą namawiać bezdomnych do korzystania noclegów w schroniskach w okresie jesienno-zimowym. Według MOPS w tym roku miejsc dla potrzebujących w noclegowniach nie zabraknie.
Nie wszyscy jednak chcą korzystać z pomocy ośrodków i schronisk, a pracownicy służb socjalnych nie mogą osoby bezdomnej zmusić do skorzystania z noclegu. Mieszkanie w noclegowniach jest dobrowolne. Jednak akcje MOPS odnoszą pożądany skutek, bo w roku ubiegłym nie zanotowano na terenie miasta przypadku zamarznięcia osoby bezdomnej.
W MOPS przez cały rok działa zespół ds. bezdomnych, który koordynuje wszystkie działania związane z pomocą osobom bezdomnym. Zespół współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, specjalistą ds. bezrobocia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób bezdomnych.
Zespół ds. bezdomnych działa przy ul. Działowskiego 11, od poniedziałku do piątku – w godz. 7.45-15.45, tel. 662-00-11.
Oto adresy gdyńskich schronisk dla osób bezdomnych:
1. Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy, ul. Chwarznieńska 93, tel. 624-95-91 (placówka całodobowa)
2. Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Fredry 3, tel. 661-65-26 (placówka całodobowa)
3.Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej, ul. Leszczynki 153, 781-60-10 (placówka całodobowa)
4. Schronisko dla Mężczyzn, ul. Jana z Kona 28, 781-68-47 (placówka całodobowa)